Så mycket ska du betala i skatt

Så mycket ska du betala i skatt

Skat och att betala skatt är ett mycket omtalat ämne. Vissa är för att betala skatt, medan andra är helt emot skattesystemet. I Sverige är hela välfärdssystemet uppbyggt kring just skatt och skattebetalarna. Här i denna text kan du läsa mer om varför vi betalar skatt, samt hur mycket skatt vi ska betala.

Varför betalar man skatt?

Vi svenskar betalar ganska mycket skatt jämfört med människor i många andra länder runt om i världen. Det är något som vi ibland blir kritiserade för. I Sverige är det skatten som betalar för vår välfärd. Det är skattepengarna som betalar för sjukvården, vägunderhållet, kollektivtrafiken, barnomsorgen, äldrevården och mycket mer. Det är skatterna som får det svenska välfärdssystemet att gå runt. Om vi inte betalade skatt skulle vi behöva betala för allt det ovannämnda helt på egen hand. Vi betalar alltså för att kunna känna trygghet. Vi behöver inte vara oroliga för skyhöga vårdräkningar när vi är sjuka. Vi kan få hjälp när vi sitter i en ekonomisk kris. I andra länder behöver man inte betala lika mycket skatt. Dock måste man själv stå för alla eventuella kostnader.

Vilket system som fungerar bäst är väldigt omdiskuterat. Vilket system som är populärast skiljer sig mycket från land till land. Vissa vill ha tryggheten som ett skattebaserat välfärdssystem kan ge, medan andra hellre vill få mer pengar på kort sikt. De som är emot höga skatter tänker inte lika långt in i framtiden som de som är för högre skatter. Det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen.

Hur mycket ska man betala?

I Sverige betalar vi skatt på flera olika sätt. Alla som arbetar ska betala inkomstskatt. Inkomstskatten brukar ligga på omkring 29-35% av din bruttolön. Bruttolön är alltså din lön innan skatt. När skatten har dragits av från din lön kallas den istället för nettolön. De som tjänar mest pengar är de som betalar mest skatt. Om man har ont om pengar eller har en låg inkomst behöver man inte betala lika mycket skatt.

I Sverige betalar vi även moms. Moms kallas även för mervärdesskatt. När du betalar för en vara eller en tjänst betalar du även moms. Hur mycket moms man betalar beror helt på vad det är man köper. Det finns 3 olika procentsatser när det kommer till moms. 5,12 och 25. Staten kan påverka våra köp genom att reglera momsen. Det staten vill att vi ska köpa mer av har ofta en lägre moms.