Riskkapitalbolagen gör färre men rekordstora investeringar

Riskkapitalbolagen har sammanlagt investerat 7 696 Mkr under årets första kvartal. Det är en ökning med 76 procent sedan förra året då siffra för motsvarande period var 4 375 Mkr. Det visar Nuteks och Svenska Riskkapitalföreningens gemensamma rapport för årets första kvartal över riskkapitalbolagens aktiviteter.

Samtidigt som de investerade beloppen blivit större har antalet investeringar blivit färre. Under första kvartalet har 160 investeringar gjorts jämfört med 171 förra året. Flest investerare lockar branscher som bioteknik och life science, med 54 investeringar. I tillväxtfaserna gjordes 143 investeringar.

Företagsförsäljningarna ökade under året. Detta är positivt eftersom antalet konkurser samtidigt var få. Stora buyout-affärer, det vill säga när ett större och mognare företag köps ut, har dragit upp investerade belopp till rekordnivåer. 87 procent av det totala investerade kapitalet ligger här. Affärerna har framförallt gjorts inom branscherna tillverkning och konsumentvaror.

Av antalet investeringar gjordes flest, 82 procent, i Sverige vilket är en ökning sedan förra året då siffran var 79 procent. I Stockholm gjordes flest investeringar, 31 procent, följt av Skåne 20 procent och Västra Götaland 17 procent.

Riskkapitalbolagen tror att konjunkturen kommer att vara fortsatt stabil. Mer än hälften av de 71 bolag som deltagit i mätningen svarade att de tror på oförändrat konjunkturläge. De bolag som tror att konjunkturen kommer att förbättras är däremot färre. 37 procent tror på förbättrad konjunktur jämfört med förra årets 40 procent.

För ytterligare information kontakta:
Karin Östberg, Nutek 08-681 66 21 eller
Tom Berggren, vd Svenska Riskkapitalföreningen, 0708-600 500